Peiter Zatko

Peiter Zatko

CORRECTS SPELLING FROM PETER TO PEITER – Twitter whistleblower Peiter Zatko testifies to a Senate Judiciary hearing examining data security at risk, Tuesday, Sept. 13, 2022, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)